COOKIE BELEID

Privacyverklaring


Peter Salm Vechtsport neemt jouw privacy en bescherming van jouw gegevens serieus. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die je ons geeft in verband met de door ons aan je verstrekte diensten, producten of jouw bezoek aan onze website te beschermen om zodoende je privacy te waarborgen. Peter Salm Vechtsport houdt zich bij het verwerken van je persoonsgegevens aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de geldende Nederlandse wetgeving. Op grond van de AVG worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden verwerkt.

 

Wat zijn persoonsgegevens?


Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee we je kunnen identificeren. De gegevens waarmee Peter Salm Vechtsport, een natuurlijke persoon, zoals jou, kan identificeren zijn bijvoorbeeld jouw naam of jouw BSN-nummer, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van jouw laptop. Ook een combinatie van gegevens kan het mogelijk maken dat je identificeerbaar bent.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken


Bij verwerking van persoonsgegevens ongeacht of dit automatisch gebeurt gaat het niet alleen om het bijwerken, wijzigen, combineren, maar ook om het verzamelen, vastleggen, opslaan of juist het wissen of vernietigen van jouw gegevens. Peter Salm Vechtsport verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Woonadres/Postcode/Huisnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@petersalmvechtsport.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben


Peter Salm Vechtsport verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Hoe lang we gegevens bewaren?


Peter Salm Vechtsport zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen?


Peter Salm Vechtsport verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek


Peter Salm Vechtsport gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Peter Salm Vechtsport gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Google Analytics


Peter Salm Vechtsport maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van petersalmvechtsport.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Peter Salm Vechtsport te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Peter Salm Vechtsport heeft hier geen invloed op. Peter Salm Vechtsport heeft Google geen toestemming gegeven om via Peter Salm Vechtsport verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Nieuwsbrief


Indien je ons nieuwsbrief ontvangt en deze niet meer wil ontvangen, kan jij te allen tijde contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je in het hoofdstuk hieronder. In de nieuwsbrief tref jij echter ook een link aan om je af te melden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@petersalmvechtsport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Peter Salm Vechtsport zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Peter Salm vechtsport is de handelsnaam van Peter Salm geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer: KvK 62909908.

 

Beveiliging


Peter Salm Vechtsport neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@petersalmvechtsport.nl.

 

Wijziging Privacy Statement


Peter Salm Vechtsport behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.